coffee ever

Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 04/UG-PMT/0797/5N/2019-UKR

Zapytanie ofertowe nr 03/UG-PMT/0797/5N/2019-UKR

Zapytanie ofertowe nr 02/UG-PMT/0797/5N/2019-UKR

Zapytanie ofertowe nr 01/UG-PMT/0797/5N/2019-UKR

Zapytanie ofertowe nr 04/UG-PMT/0819/5N/2019

Zapytanie ofertowe nr 03/UG-PMT/0819/5N/2019

Zapytanie ofertowe nr 02/UG-PMT/0819/5N/2019

Zapytanie ofertowe nr 01/UG-PMT/0819/5N/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2020/PMT/0931/6N/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2020/ PMT/0931/6N/2019

Odwiedź nas Mareza, Korzeniewska 19B
82-500 Kwidzyn, Poland
Porozmawiajmy GSM: +48 510 868 808
GSM: +48 515 034 515
Napisz do nas gm@coffee-ever.com
lp@coffee-ever.com
BDO: 000110849

Firma realizuje działania w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne, które współfinansowane są  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla rynków RPA, ROSJA, UKRAINA, NORWEGIA.

Kwota dofinansowania: 800 000 PLN / 4 rynki x 200 000 PLN /.

Cel projektu: Wprowadzenie na w/w rynki produktów firmy Coffee Ever Sp z o.o. S.K., które mają  szansę stać się markami rozpoznawalnymi  na rynkach zagranicznych, promocja Firmy, jak i dywersyfikacja sprzedaży na tytułowe rynki.

Planowane  efekty: Firma w wyniku projektu zyska dostęp do nowych rynków międzynarodowych, a tym samym sieć dystrybucji. Realizacja projektu wpłynie na potencjał i tempo rozwoju Firmy.

© 2018 coffee ever / made by Kebeth Studio